Financiën gemeente Den Haag blijven op orde

De gemeente Den Haag sluit het jaar 2016 af met een positief financieel resultaat. Er is 57 miljoen euro over op de begroting van het vorige jaar, waar in totaal zo’n 2,5 miljard euro in omging. Dit komt vooral omdat er onverwachte financiële meevallers waren. Ook hebben we bij zorg en jeugd minder uitgegeven dan vooraf was begroot. Dit staat in de programmarekening die het college vandaag naar de gemeenteraad heeft gestuurd.

Bron: Gemeente Den Haag (persberichten)