Inloopavond herinrichting Noordwal

Tussen het centrum en Scheveningen Haven legt de gemeente een snelle fietsroute aan. Deze route loopt ook over de Noordwal. Voor de aanleg van de route zijn er tussen eind mei en eind december werkzaamheden.

Werkzaamheden

De hele straat tussen de gevels van de huizen en de kademuur wordt vernieuwd. Tijdens het werk zijn delen van de stoep, parkeerplaatsen en rijbaan afgesloten. Om overlast te beperken komen er afzethekken. Houd uw kinderen weg van het werkterrein.

Bereikbaarheid

Om te zorgen dat de Noordwal bereikbaar blijft, geldt er straks tijdelijk tweerichtingsverkeer op de stukken die op dat moment niet afgesloten zijn. De inritten worden zoveel mogelijk bereikbaar gehouden. Borden geven de omleidingen aan.

Voetgangers kunnen zonder problemen woningen bereiken, soms via loopplanken.

Planning

De werkzaamheden starten eind mei 2017 en duren tot uiterlijk 22 december 2017. Het werk start bij de Westermolens en eindigt bij de Torenstraat.

Huisvuil

Tijdens de werkzaamheden kunt u uw huisvuil aanbieden bij de aanbiedplaats. Deze plaats wordt met een bord aangegeven.

Inloopavond

De gemeente houdt een inloopavond waarop de werkzaamheden worden toegelicht.

  • locatie: Buurthuis De Kronkel, Westeinde 425
  • datum: dinsdag 9 mei 2017
  • tijd: 17.30 – 20.00 uur. U kunt langskomen wanneer het u uitkomt.

Vragen

Heeft u vragen tijdens de uitvoering? Dan kunt u contact opnemen met de directievoerder, de heer N. Sickenga, via (070) 354 71 35. Voor andere vragen kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van dit project. [email protected]

Tekening van de nieuwe Noordwal met fietspad en fietsstrook na de vernieuwing

Tekening van de nieuwe Noordwal met fietspad en fietsstrook na de vernieuwing

Bron: Gemeentenieuws